Budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo uni   logo łódzkie   logo prow

BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI W KOCISZEWIE

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Numer umowy: 00095-6922-UM0500760/09

Data umowy: 3 września 2009 r.

Tytuł projektu: "Budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwoju wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Opis projektu:
Realizacja projektu będzie polegała na wybudowaniu sali rekreacyjnej wraz z zapleczem dla Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie. Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez stworzenie miejsca czynnego wypoczynku i rekreacji. Budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie wpłynie na wzrost atrakcyjności Gminy oraz umożliwi integrację społeczności lokalnej.

Wartość projektu po przetargach:

  • 993 991,16 PLN - całkowita wartość projektu,
  • 500 000,00 PLN - kwota dofinansowania.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2009 r. - grudzień 2010 r.

BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI W KOCISZEWIE

BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI W KOCISZEWIE