Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Wersja do wydrukuWersja PDF

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowany przez Gminę Zelów od 15.05.2019 r. do 28.02.2020 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

O projekcie

Rekrutacja

Szkolenia

Kontakt