ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 4 marca 2020 r.
NAPRAWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW W ROKU 2020

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 17 lutego 2020 r.
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW

> Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20 grudnia 2019 r.
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W 2020 I 2021 ROKU

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 29 listopada 2019 r.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 29 listopada 2019 r.
DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW  W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 26 CZERWCA 2020 R.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 14 listopada 2019 r.
BUDOWA NAWIERZCHNI ULIC: LEŚNA, PRZEJAZD I PODLEŚNA W ZELOWIE

> Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 22 paździrnika 2019 r.
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH I GMINNYCH W SEZONIE 2019/2020

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 10 września 2019 r.
PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 3 września 2019 r. 
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 1 sierpnia 2019 r. 
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 4 lipca 2019 r. 
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie

> Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 12 czerwca 2019 r. 
Modernizacja - remont drogi Kolonia Łobudzice

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 4 czerwca 2019 r. 
Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 28 maja 2019 r. na
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Zelów

> Ogłoszenie o pisemnym postępowaniu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Zelów wraz ze specyfikacją warunków postępowania

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WOLA

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 22 luty 2019 r. 
Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Zelów w roku 2019

> Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 13 grudnia 2018 r. 
DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 21 CZERWCA 2019 R.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 14 listopada 2018 r. 
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH

> Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 9 listopada 2018 r. 
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 22 października 2018 r. 
Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych sezonie 2018/2019

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 8 października 2018 r. 
Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w mieście i gminie Zelów

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 11 września 2018 r. 
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 11 września 2018 r. 
Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w mieście i gminie Zelów

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23 sierpnia 2018 r. 
Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie – II etap

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20 sierpnia 2018 r. 
Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatkę schodową wraz z szybem windowym

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 14 sierpnia 2018 r. 
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 6 sierpnia 2018 r. 
Remont budynku OSP w Grabostowie

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 12 lipca 2018 r. 
Remont budynku OSP w Grabostowie

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13 czerwca 2018 r. 
Remont budynku OSP w Grabostowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 11 czerwca 2018 r. 
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 05 czerwca 2018 r. 
Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatkę schodową wraz z szybem windowym

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 22 maja 2018 r. 
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 kwietnia 2018 r. 
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ignacowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 13 kwietnia 2018 r. 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 27 marca 2018 r. 
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ignacowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23 stycznia 2018 r. 
Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Zelów w roku 2018

> Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 19 grudnia 2017 r. 
Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2018 i 2019 roku

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 12 grudnia 2017 r. 
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów  w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 8 grudnia 2017 r. 
Profilowanie nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 29 listopada 2017 r. 
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 24 listopada 2017 r. 
Remont budynku OSP w Grabostowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 15 listopada 2017 r. 
Remont drogi gminnej w miejscowości Pawłowa

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 7 listopada 2017 r. 
Remont budynku OSP w Grabostowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 25 października 2017 r. 
Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 października 2017 r. 
Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych sezonie 2017/2018

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 19 października 2017 r. 
Remont budynku OSP w Grabostowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 10 października 2017 r. 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w Gminie Zelów

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 9 października 2017 r. 
Remont drogi we wsi Pożdżenice

> Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego - IV kwartał 2018 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 4 października 2017 r. 
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w drodze gminnej od ul. Żeromskiego do ul. Cegielnianej w Zelowie

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13 września 2017 r. 
Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 06 września 2017 r. 
Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w gminie Zelów

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
Remont drogi gminnej – ulicy Lubelskiej w Zelowie

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻENIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

> ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 07 sierpnia 2017 r.
Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 01 sierpnia 2017 r.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

> ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 25 lipca 2017 r. 
Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 21 lipca 2017 r.

Remont drogi gminnej w miejscowości Łobudzice

> ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 18 lipca 2017 r.
Remont drogi gminnej – ulicy Lubelskiej w Zelowie

> ZAWIADOMIENIE z dnia 04 lipca 2017 r. O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20 czerwca 2017 r.
Budowa drogi osiedlowej od ul. Poznańskiej do Władysława Łokietka  (ul. Królewska)

> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 7 czerwca 2017 r.
Remont drogi gminnej w miejscowości Łobudzice

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23 marca 2017 r.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w Gminie Zelów w roku 2017

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23 marca 2017 r.
Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2017

> Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego - IV kwartał 2017 r.

> Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego - III kwartał 2017 r.

> Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

> OGŁOSZENIE z dnia 16 grudnia 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

> OGŁOSZENIE z dnia 16 grudnia 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zelów oraz jednostek organizacyjnych

> OGŁOSZENIE z dnia 16 grudnia 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

> OGŁOSZENIE z dnia 16 listopada 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej

> OGŁOSZENIE z dnia 3 listopada 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2016/2017

> OGŁOSZENIE z dnia 17 sierpnia 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

> OGŁOSZENIE z dnia 11 lipca 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dostawa oleju opałowego do kotłowni miejskiej w zelowie

> OGŁOSZENIE z dnia 09 czerwca 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Zelów.

> OGŁOSZENIE z dnia 3 czerwca 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt

> OGŁOSZENIE z dnia 20 maja 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Budowa archiwum Urzędu Miejskiego w Zelowie

> OGŁOSZENIE z dnia 18 maja 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Profilowanie nawierzchni dróg na terenie gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym

> OGŁOSZENIE z dnia 16 maja 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie

> OGŁOSZENIE z dnia 13 maja 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zelowie polegająca na wymianie aeratora z osprzętem oraz pomp ujęcia wody

> OGŁOSZENIE z dnia 12 maja 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Remont drogi gminnej na odcinku Bocianicha - Sowińce

> OGŁOSZENIE z dnia 6 maja 2016 r. O UNIEWAŻNIENIA ZAMÓWIENIA
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów w latach 2016-2017

> OGŁOSZENIE z dnia 5 maja 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Budowa sieci wodociągowej w ul. Podleśnej w Zelowie

> OGŁOSZENIE z dnia 29 kwietnia 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Remont drogi gminnej w miejscowości Kurów (Rogowiec)

> OGŁOSZENIE z dnia 29 kwietnia 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Usunięcie awarii poprzez wykonanie zastępczego kolektora kanalizacji sanitarnej

> OGŁOSZENIE z dnia 14 kwietnia 2016 r. O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA
Profilowanie nawierzchni dróg na terenie gminy Zelów  oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym  oraz destruktem asfaltowym

> OGŁOSZENIE z dnia 31 marca 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych

> OGŁOSZENIE z dnia 22 maraca 2016 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów w roku 2016.

> OGŁOSZENIE z dnia 29 lutego 2016 r.
O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

> OGŁOSZENIE z dnia 31 grudnia 2015 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2016 i 2017 roku.

> OGŁOSZENIE z dnia 04 listopada 2015 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Remont drogi gminnej na odcinku Łobudzice - Sromutka

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 22 października 2015 r.
Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2015/2016

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 07 października 2015 r.
Remont drogi gminnej na odcinku Bujny Szlacheckie – Kociszew

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 8 września 2015 r.
Dostawa oleju opałowego do kotłowni miejskiej w Zelowie.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 8 września 2015 r.
Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 14 sierpnia 2015 r.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Zelów w roku szkolnym 2015/ 2016

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 4 sierpnia 2015 r.
Rozbudowa wodociągu w miejscowości Mauryców

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 16 lipca 2015 r.
Rozbiórka trzech budynków i wiaty zlokalizowanych na terenie ZSO w Zelowie wraz z remontem fragmentu wodociągu zasilającego budynek główny Zespołu Szkół Ogólnokształcących

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 26 czerwca 2015 r.
Budowa sieci wod-kan w ulicy Wolności

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23 czerwca 2015 r.
Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 12 czerwca 2015 r.
Modernizacja drogi Wypychów - Podlesie

> ODPOWIEDZI NA PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW z dnia 28 maja 2015 r. do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 22 maja 2015 r.
Modernizacja drogi Wypychów - Podlesie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20 maja 2015 r. na:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w Gminie Zelów w 2015 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

> OGŁOSZENIE z dnia 14 kwietnia 2015 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Profilowanie nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 05 luty 2015 r.
Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie  Gminy Zelów w 2015 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 10 grudnia 2014 r.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 9 grudnia 2014 r.
Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i obiektów Zamawiającego w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2016r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 4 grudnia 2014 r.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów w latach 2015-2016.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20 listopada 2014 r.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w Gminie Zelów w 2014/2015 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18 LISTOPADA 2014 r.
Remont drogi gminnej – ul. Płocka w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 7 listopada 2014 r.
Zmiana konstrukcji dachu budynku SP ZOZ w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 31 października 2014 r.
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 16 października 2014 r.
Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2014/2015.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23 września 2014 r.
Remont drogi gminnej – ul. Płocka w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18 września 2014 r.
Modernizacja parku na Placu Dąbrowskiego w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 12 września 2014 r.
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bujny Szlacheckie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 11 września 2014 r.
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni miejskiej w Zelowie.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 8 września 2014 r.
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 16 325 000 zł

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 6 sierpnia 2014 r.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Zelów w roku szkolnym 2014/ 2015

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 29 lipca 2014 r.
Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów w 2014r.

> OGŁOSZENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 16 lipca 2014 r.
Budowa placu zabaw w miejscowości Pszczółki w Gminie Zelów - etap I: wykonanie ogrodzenia

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 8 lipca 2014 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów – II etap”.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 30 czerwca 2014 r.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 26 czerwca 2014 r.
Budowa sieci wod-kan w ulicy Poznańskiej w Łokietka w Zelowie  wraz z budową drogi osiedlowej łączącej ulicę Łokietka oraz przebudowa ulicy Poznańskiej w Zelowie.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23 czerwca 2014 r.
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bujny Szlacheckie.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIUENIU POSTĘPOWANIA z dnia 3 czerwca 2014 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia, sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie i Zelówku gm. Zelów.

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 3 czerwca 2014 r.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 22 maja 2014 r.
Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ramach pasów drogowych w ul. Poprzecznej w Zelowie.

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 16 maja 2014 r.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 6 maja 2014 r.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 25 kwietnia 2014 r.
Dostawa „Komputera All-in One” w ilości 113 sztuk

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20 marca 2014 r.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w Gminie Zelów w 2014r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 12 marca 2014 r.
Równanie i profilowanie dróg za pomocą  samojezdnej równiarki drogowej na terenie Gminy Zelów w 2014 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 6 marca 2014 r.
Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów w 2014 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego do wysokości 3 447 000,00 zł

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23 grudnia 2013 r.
Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2014 i 2015 roku.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20 grudnia 2013 r.
Usługi pocztowe dla Gminy Zelów w 2014 roku.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 27 listopada 2013 r.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2014 roku.

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 20 listopada 2013 r.
Budowa placu zabaw w miejscowości Pszczółki w Gminie Zelów - etap I: wykonanie ogrodzenia.

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 28 października 2013 r.
Budowa placu zabaw w miejscowości Pszczółki w Gminie Zelów - etap I: wykonanie ogrodzenia.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 7 października 2013 r.
Równanie i profilowanie dróg za pomocą samojezdnej równiarki drogowej na terenie Gminy Zelów w 2013 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 3 października 2013 r.
Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2013/2014.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18 września 2013 r.
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni miejskiej w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 2 września 2013 r.
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 80  przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bujny Szlacheckie – Bujny Księże.

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 7 sierpnia 2013 r.
Modernizacja drogi Wypychów - Podlesie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 1 sierpnia 2013 r.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych  na terenie Miasta i Gminy Zelów w roku szkolnym 2013/ 2014

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18 lipca 2013 r.
Remont drogi w miejscowości Mauryców

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 10 lipca 2013 r.
Modernizacja drogi Wypychów - Podlesie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 4 lipca 2013 r.
Modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 3 lipca 2013 r.
Udzielenie kredytu długoterminowego w  wysokości 5 200 000 PLN

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 5 czerwca 2013 r.
Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 27 maja 2013 r.
Równanie i profilowanie dróg za pomocą  samojezdnej równiarki drogowej na terenie Gminy Zelów w 2013r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 21 maja 2013 r.
Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Ostoja

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 9 maja 2013 r.
Dostawa energii elektrycznej  do oświetlenia ulicznego i obiektów Zamawiającego.

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Równanie i profilowanie dróg za pomocą  samojezdnej równiarki drogowej i walca wibracyjnego samojezdnego stalowego na terenie Gminy Zelów w 2013 r.

> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 17 kwietnia 2013 r.
Zamówienie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 41 uczestników Projektu "Szansa na pracę".

> ZAWIADOMIENIE O ODMOWIE ZAWARCIA UMOWY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 22 lutego 2013 r.
Konserwacja rowów odbierających wody z dróg na terenie Gminy Zelów w 2013 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18 lutego 2013 r.
Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów w 2013r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 13 lutego 2013 r.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w Gminie Zelów w 2013r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 grudnia 2012 r.
Usługi pocztowe dla Gminy Zelów w 2013 roku.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 grudnia 2012 r.
Bankowa obsługa budżetu Gminy Zelów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20 grudnia 2012 r.
Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2013 roku.

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13 grudnia 2012 r.
Bankowa obsługa budżetu Gminy Zelów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 r.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 4 grudnia 2012 r.
Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zelów

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 2 listopada 2012 r.
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni miejskiej w Zelowie.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 31 października 2012 r.
Budowa wodociągu we wsiach: Pszczółki, Wola Pszczłecka i Walewice.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 19 października 2012 r.
Remont części kuchennej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 19 października 2012 r.
Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2012/2013.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 11 października 2012 r.
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Szkoła bez barier” w klasach I-III w Gminie Zelów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20 września 2012 r.
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 189 obręb Wygiełzów.

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 19 września 2012 r.
Remont części kuchennej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 7 września 2012 r.
Utwardzenie placu przy ulicy Poznańskiej.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt 2012 - 2013

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Remont drogi w Jaworze - II etap.

> OGŁOSZENIE z dnia 14 sierpnia 2012 r. O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Remont części kuchennej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 14 sierpnia 2012 r.
„Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Zelowie prowadzonych przez Gminę  Zelów, w ramach projektu POKL.09.01.02-10-113/11-00 pod nazwą „Szkoła bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Remont rur w kanale ciepłowniczym w Zelowie na odcinku od kotłowni miejskiej do ulicy Szkolnej

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Zelów w roku szkolnym 2012/2013

> OGŁOSZENIE z dnia 30 lipca 2012 r. O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Remont części kuchennej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie

> SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 26 lipca 2012 r.
Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez wykonanie nawierzchni emulsyjno grysowych we wsi Ignaców. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 lipca 2012 r.
„Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Wygiełzowie prowadzonych przez Gminę  Zelów, w ramach projektu POKL.09.01.02-10-113/11-00 pod nazwą „Szkoła bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 lipca 2012 r.
„Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich prowadzonych przez Gminę  Zelów, w ramach projektu POKL.09.01.02-10-113/11-00 pod nazwą „Szkoła bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 lipca 2012 r.
„Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie prowadzonych przez Gminę  Zelów, w ramach projektu POKL.09.01.02-10-113/11-00 pod nazwą „Szkoła bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 24 lipca 2012 r.
Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kociszewie prowadzonych przez Gminę  Zelów, w ramach projektu POKL.09.01.02-10-113/11-00 pod nazwą „Szkoła bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18 lipca 2012 r.
Na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów złotych).

> OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 16 lipca 2012 r.
„Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Zelowie prowadzonych przez Gminę  Zelów, w ramach projektu POKL.09.01.02-10-113/11-00 pod nazwą „Szkoła bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

> OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 6 lipca 2012 r.
Remont drogi w miejscowości Mauryców.