czas trwania: 2020-02-01 09:01 do 2020-02-14 08:01

lokalizacja:

Galeria Collage Domu Kultury w  Zelowie

czas trwania: 2020-02-07 09:00 do 12:00

lokalizacja:

SPZOZ W Zelowie