Adopcja psów

Wersja do wydrukuWersja PDF
Bezpłatne dobrowolne znakowanie psów.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.04.2018 w ramach przyjętego do realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2018” mieszkańcy naszej gminy mają możliwość skorzystania z bezpłatnego oznakowania elektronicznym czipem swoich psów.

Pozwoli to spełnić oczekiwania właścicieli zwierząt i w razie zaginięcia łatwiejsze odnalezienie.
Osoby decydujące się na to, będą mogły na koszt gminy oznaczyć swojego psa w Punkcie Weterynaryjnym T. Błaszczykiewicz, Gawlik, Chojnacki ul. Spółdzielcza 3,
98-113 Buczek, z którym w 2018 r. Gmina Zelów ma podpisaną umowę na świadczenie tych usług.
Czipowaniem mogą być objęte psy, których właściciele złożą oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Zelów oraz posiadania aktualnego  zaświadczenie o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.
Oświadczenie takie należy złożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie pok. nr 23.
Będzie to również dokument uprawniający do wykonania bezpłatnej usługi oznakowania psa i zarejestrowanie go w ogólnokrajowej bazie danych zwierząt oznakowanych.
Zachęcamy wszystkich właścicieli psów do dobrowolnego i na koszt Gminy ich oznakowania.
Usługi będą wykonywane w kolejności zgłoszeń do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych w 2018 roku na ten cel.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2018 Rada Miejska w Zelowie przyjęła Uchwałą Nr XXXVI/356/2018 z dnia 2 marca 2018 roku. (więcej informacji)

Zgodnie z § 4 pkt. 5 tego programu adoptujący  otrzyma pomoc w postaci zakupu przez Gminę Zelów karmy i innych akcesoriów w wys. 300 złotych na każdego zaadoptowanego psa nierasowego w wieku powyżej jednego roku ze schroniska Pensjonat Pies i Kot w miejscowości Budy Grzybek, ul. Potockiego 137, gmina Jaktorów, tel./fax 46 856 47 47 pochodzącego z  terenu Gminy Zelów po okazaniu umowy adopcyjnej ze schroniskiem i przedłożeniu rachunków.

Jeżeli więc ktoś pragnie mieć wiernego, oddanego przyjaciela to ma na to ogromną szansę zapewniając dom bezdomnemu psu.

Wykaz bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zelów przebywających w schronisku - stan na 12.01.2020 r.

Poniżej prezentujemy pieski oczekujące na adopcję:

Natan
Natan

Max II
Max II

Frida
Frida

szczeniak
Szczeniaki

Amorek
Amorek

Robin
Robin

Billy
Billy

Scooby
Scooby

Flex
Flex

Chocko
Chocko

Alex
Alex

ApolloApollo

Orlando
Orlando

Wenus
Wenus

Pimpek
Pimpek

Sofia
Sofia

Sony
Sony

Horacy
Horacy

Lady
Lady


Netka
Netka

Teo
Teo

Tina
Tina

Tusia
Tusia