Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wersja do wydrukuWersja PDF
 1. Tekst planu Miasta i Gminy Zelów z 2004 roku
 2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ZELÓW przyjęte uchwałą NR XV/151/2016 z dnia 11 marca 2016 r.
 3. Ogłoszenie o przyjęciu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów.
 4. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w procedurze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Misata i Gminy Zelów przyjętego uchwałą NR XV/151/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 11 marca 2016 r.
 5. Podsumowanie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 6. Mapa Miasta - (Plik ZIP 63,8 MB)
 7. Mapa Gminy - (Plik ZIP 88,2 MB)
 8. Uchwała - (Plik DOC 2,62 MB)
 9. Studium Uwarounkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zelów z 1999 r. dostępne jest tylko w wersji papierowej.
 10. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zelów - (Plik ZIP 5,45 MB)
 11. Uchwała Nr XXXVIII/316/2013 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70 położonych w obrębie Jawor, gmina Zelów - (Plik PDF 865 KB)
 12. Uchwała Nr XXXVIII/318/2013 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr
  ewidencyjnym 123 położonej w obrębie nr 01 w miejscowości Zelów
  - (Plik PDF 740 KB)
 13. Uchwała Nr XXXVIII/317/2013 Rady Miejskiej w Zelowiew sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
  geodezyjnym Janów
  - (Plik PDF 2,25 MB)
 14. Uchwała Nr XLI/345/2013 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek
  o nr ewid.: 67/3, 67/6, 67/7, 67/8, 67/10, 67/11, 67/12 obręb 14 położonych w Zelowie
  - (Plik PDF 2,25 MB)